کلید من

کلید من، راه حلی مبتنی بر تکنولوژی روز دنیا برای مدیریت تردد و جمع آوری شارژ مجتمع های آپارتمانی

کلید من چیست؟

کلید من، سامانه مدیریت تردد و جمع آوری شارژ مجتمع های آپارتمانی مبتنی بر اینترنت است که کنترل تردد و دریافت شارژ از ساکنین را تسهیل می نماید. در این سامانه کلید الکترونیکی که می تواند یک کارت RFID، یک برچسب RFID و یا یک ریموت کنترل باشد جایگزین کلید مکانیکی برای تردد می شود و یک کنترلر تردد (شارژبان) که از طریق اینترنت با سرور مرکزی کلید من در ارتباط است، وضعیت مجوز تردد ساکنین را از سرور به طور مدام دریافت می کند و بر اساس آن کلید ساکنین فعال یا غیر فعال می شود. امکان تعریف کلید ها و فعال یا غیر فعال کردن آنها توسط مدیر از طریق وب سایت سامانه یا اپلیکیشن کلید من روی موبایل فراهم می گردد و مدیریت کلیدها و مدیریت تردد ساختمان تسهیل می شود. شارژ ماهیانه واحد ها بطور اتوماتیک به صورتحساب واحد ها منظور می شود و درخواست پرداخت شارژ توسط سامانه به طور خودکار از طریق پیامک به ساکنین ارسال می شود. ساکنین می توانند از طریق وب سایت سامانه و یا اپلیکیشن موبایل کلید من صورتحساب واحد خود را مشاهده و در صورت وجود بدهی شارژ، آن را از طریق درگاه بانکی پرداخت نمایند. ساکنین می توانند علاوه بر پرداخت شارژ، صورتحساب صندوق ساختمان شامل درآمدها و هزینه ها را از طریق وب سایت یا اپلیکیشن موبایل مشاهده نمایند. کلید من به ساکنین این امکان را می دهد که بدون استفاده از ریموت کنترل و از هر فاصله ای با استفاده از گوشی تلفن همراه خود، درب را باز نموده و تردد نمایند. این امکان، نگرانی به همراه داشتن چندین ریموت کنترل برای باز کردن درهای مختلف را مرتفع می سازد.

چرا از کلید من استفاده کنیم؟

کلید من با ترکیبی از تکنولوژی های سخت افزاری و نرم افزاری روز دنیا امکان مدیریت تردد و جمع آوری شارژ مجتمع های آپارتمانی را فراهم می کند. کلید من مزایای زیر را برای ساکنین و مدیران ساختمانها در بر دارد.

مزایای استفاده از کلید من

مدیریت تردد
کلید من مدیریت تردد را آسان می کند. مدیر ساختمان می تواند به آسانی از طریق وب سایت کلید من تردد ساختمان را مدیریت کند. مدیر می تواند برای ساکنین جدید مجوز تردد صادر کند و یا مجوز تردد ساکنینی را که واحد را ترک می کنند لغو نماید. مجوز های الکترونیکی جایگزین کلید برای ورود به ساختمان می شوند.
دسترسی همگانی به صورت هزینه ها و درآمد ها
کلید من یک صورتحساب برای صندوق ساختمان ایجاد می نماید و در اختیار مدیر ساختمان قرار می دهد که مدیر می تواند هزینه ها و در آمدهای ساختمان را در آن ثبت کند. ساکنین نیز می توانند به راحتی به صورتحساب ساختمان شامل هزینه، شارژهای پرداخت شده توسط واحد ها، سایر درآمدهای ساختمان و غیره به راحتی از طریق وب سایت یا اپلیکیشن موبایل کلید من دسترسی داشته باشند.
مدیریت جمع آوری شارژ
ساکنین به راحتی می توانند از طریق وب سایت سامانه و یا اپلیکیشن موبایل کلید من ، بدهی شارژ خود را مشاهده و از درگاه پرداخت بانکی، بصورت الکترونیکی پرداخت نمایند. شارژ پرداخت شده به حساب صندوق ساختمان واریز می گردد. امکان پرداخت شارژ بصورت نقدی به مدیر و ثبت دستی توسط مدیر نیز فراهم است.
کنترل پرداخت شارژ
کلید من مجوز ساکنین واحد هایی که بدهی شارژ دارند را بطور خودکار مدیریت می نماید. اگر پرداخت شارژ واحدی به تأخیر بیافتد کلید من پیام اطلاع رسانی تأخیر در پرداخت شارژ را برای چندین مرتبه ارسال می کند و اگر شارژ توسط واحد پرداخت نشود، مجوز ورود ساکنین آن واحد تا زمان پرداخت لغو می شود.
امکانات جانبی
ساکنین می توانند از طریق اپلیکیشن موبایل کلید من درب را باز نمایند. کلید من به ساکنین این امکان را می دهد که بدون استفاده از ریموت کنترل و از هر فاصله ای با استفاده از گوشی تلفن همراه خود، درب را باز نموده و تردد نمایند. این امکان، نگرانی به همراه داشتن چندین ریموت کنترل برای باز کردن درهای مختلف در ساختمان های مختلف را مرتفع می سازد.